การแพ้อาหารอาจมีความเสี่ยงสูงถึงขั้นเสียชีวิตได้และกำลังเพิ่มขึ้นทั่วโลก เหตุใดจึงพบได้บ่อยขึ้นและเราจะทำอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น Read More